EN

Tuff Ledarskapsträning - Steg 1

Att leda individer

Ett transformativt program som utvecklar förhållningssätt och förmågor för ett nytt slags ledarskap

Översikt

Vårt flaggskeppsprogram som ger nya sätt att vara, förhållningssätt och förmågor, som gör dig till en ledare som verkligen styrker andra. Upplev genombrott i din utveckling genom att öva på verklighetstrogna konversationer och få feedback och coaching som transformerar ditt sätt att leda.

För vem

För dig som vill utvecklas som ledare, oavsett din tidigare bakgrund eller var i organisationen du är. Det fungerar lika bra oavsett du är VD, chef, projektledare, Scrum Master, HR-proffs, personalchef eller arbetar i ett självorganiserande team utan chefer.

Vad ska jag förvänta mig?

Tuff träning i de förhållningssätt och förmågor som behövs för självgående medarbetare och team. Individuell feedback och coaching. Och stora resultat.

Vad ska jag inte förvänta mig?

Teoretisk kunskapsöverföring och “edutainment”

Omfattning

2 + 2 dagar med 4 veckors uppehåll + 1 träningspass på 2 timmar online

Anmälan

Resultat

Resultat du kan förvänta dig

För dig

Träning i de förmågor som behövs för att ha ett mer coachande ledarskap

Trygghet i att ha "svåra konversationer" på ett sätt som stärker andra

Ökad medvetenhet om ditt ledarskaps styrkor och fallgropar genom feedback och coachning

För din organisation

Hur du kan vara en katalysator för att ditt team tar mer ansvar och ägarskap för verksamheten

Hur du slutar vara en automatisk problemlösare och ensam ansvarig så andra kan kliva in och vara drivande och ta ansvar

Hur du kan genomföra effektiva medarbetarsamtal som leder till verkliga utvecklingsskiften

Kursen ger ett totalt paradigmskifte i vad det betyder att vara chef. Praktiska verktyg gör att man vågar ta risker. Det känns som om jag kan och vill leda på riktigt.

Photo of Gerald Amoudrouz

Gerald Amoudrouz

Försäljningschef, Air France KLM

Tuffs träning skiljer sig fran alla andra ledarskapsutbildningar som jag har gatt

Photo of Linda Henriksson

Linda Henriksson

Business Unit Manager, Nexer R&D

Den bästa ledarskap -personlighetsutvecklingskurs jag gått. Den gav mig insikter och förmågor som går att använda i vardagen, både i jobbet och privat.

Photo of Thomas Thelin

Thomas Thelin

Manager, Foksam

Hur går det till

Programmet består av fyra dagars (2+2) praktisk träning med ett uppehåll (vanligen en månad) emellan. Träningsdagarna pågår kl 9-17 och inkluderar lunch och fikaraster. Ett öppet träningspass online på 2 timmar ingår, för att hjälpa dig omsätta på hemmaplan.
Onlineprogrammet består av 6 moduler fördelade på 10 veckor. Varje modul är en eftermiddag (13:00-17:00 CET) och en efterföljande morgon (9:00-12:00 CET), förutom modul 6. Det ingår ett tvåtimmars träningspass online för att fördjupa din upplevelse från Steg 1. Ges endast på engelska.
Innan träning

En guide till resurser före programstart

Träning

Dag 1 och 2

9:00 — 17:00

— 3-4 veckors uppehåll —

(för att omsätta)

Dag 3 och 4

9:00 — 17:00

Fortsatt träning

Två timmars online Tufft träningspass på ett datum som du väljer

(valfritt men rekommenderas starkt och ingår)

Ingår

Tillgång till digital lärplattform för fortsatt lärande och en individuell coachningsession med en Tuff tränare.

Innan träning

En guide till resurser före programstart

Träning

Modul 1

Dag 1 (13:00 — 17:00)

Dag 2 (09:00 — 12:00)

Modul 2

Dag 1 (13:00 — 17:00)

Dag 2 (09:00 — 12:00)

Modul 3

Dag 1 (13:00 — 17:00)

Dag 2 (09:00 — 12:00)

Modul 4

Dag 1 (13:00 — 17:00)

Dag 2 (09:00 — 12:00)

Modul 5

Dag 1 (13:00 — 17:00)

Dag 2 (09:00 — 12:00)

Modul 6

(13:00 — 17:00)

Dag 1 (13:00 — 17:00)

Fortsatt träning

Två timmars online Tuff-träningspass på ett datum som du väljer

(valfritt men rekommenderas starkt och ingår)

Ingår

Tillgång till digital plattform för att fördjupa ditt lärande och en individuell coachingsession med en Tuff tränare.

Ytterligare information

Klassrumsprogrammet inkluderar cirka en timme för lunch och två pauser på 15 minuter (morgon och eftermiddag).

Onlineprogrammet sker med hjälp av Zoom (och grupprum) och tränaren kommer att dela information om raster i början av varje modul.

Pris

Individuell

Kursplats

31500 SEK ex moms

Fyra dagars träning

1 Tuff träningspass online

Lunch, fika

Dokumentation, material

Anmälan

Ideell organisation

Se vårt program speciellt utformat för ideell sektor

6 700 SEK ex moms

5 moduler online

Subventionerad kostnad

Fortsatt träning Tuff träningspass online

Allt kursmaterial digitalt

Läs mer

Individuellt

Online

32 500 SEK ex moms

6 moduler online

Fortsätt träning Tuff träningspass online

Personlig coachingsession med en Tuff tränare

Allt kursmaterial digitalt

Anmälan

Ideell organisation

Se våra program speciellt utformad för ideell sektor

6 700 SEK ex moms

5 moduler online

Subventionerad kostnad

Fortsatt träning Tuff träningspass online

Allt kursmaterial digitalt

Läs mer

Innehåll

Träningen är praktisk och utformad för att utveckla de förhållningssätt och de kommunikationsförmågor som en ledare behöver för att kunna frigöra ansvar och engagemang i ditt team

Gamla mönster och beteenden kommer att utmanas, och du kommer att bli medveten om dina fallgropar och styrkor. Verkliga rollspel kombinerat med individuell, kraftfull feedback gör att du kommer att hitta nya och bättre sätt att hantera de utmaningar du står inför.

Det övergripande temat är coachande ledarskap, vilket tränas i olika slags samtal som feedback-, coaching- och relationssamtal. Du kommer att få en mängd nya verktyg som du kan använda direkt. Metodiken som används är Tuff Ledarskapstränings egen, som har utvecklats i mer än tjugo år och ger påtagliga resultat.

Anmälan

Våra tränare

Våra tränare är mästare på att skapa trygga lärmiljöer för vår tuffa träning så att resultat kan uppnås på kort tid och att skapa verklig förändring hos individer och grupper

Photo of Carl-Erik Herlitz

Carl-Erik Herlitz

Photo of David Valentin

David Valentin

Photo of Eva Vilella

Eva Vilella

Photo of Hannah Zimmerman

Hannah Zimmerman

Photo of Jonas Johnsson

Jonas Johnsson

Photo of Karin Tenelius

Karin Tenelius

Photo of Lisa Gill

Lisa Gill

Photo of Maria Hentzel

Maria Hentzel

Photo of Maria Krook-Wetterdal

Maria Krook-Wetterdal

Photo of Mette Herlitz

Mette Herlitz

Photo of Stefanie Brinkman

Stefanie Brinkman

Photo of Therese Wallin

Therese Wallin

Photo of Vera Budean

Vera Budean

Alla tränare utvärderas av våra kursdeltagare och har ett genomsnittspoäng på 9,5 av 10.

Nyckeln till skickligheten är att våra tränare rekryteras på grundval av sina förmågor framför sina CV:n och får omfattande intern träning både innan och efter certifiering, då kontinuerlig personlig utveckling är en del av vår kultur.

Läs mer om oss

Vill du veta mer?

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om er organisations behov och hur Tuff kan bidra

Kontakta oss